CELEM KONFERENCJI BYŁO:

 • Ustalenie działań związanych z odbywaniem przez uczniów staży zawodowych u pracodawców;
 • Modyfikacja funkcjonujących w szkole programów nauczania;
 • Wdrożenie zasad BHP charakterystycznych dla poszczególnych zakładów pracy;

W konferencji wzięli udział:

 • BRONISŁAW BARAN – ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KROSNA;
 • GRAŻYNA GREGORCZYK – NACZELNIK WYDZIAŁU;
 • Pracownicy Wydziału Edukacji w Krośnie;

przedstawiciele pracodawców:

 • PGNiG SA – Oddział w Sanoku;
 • PGNiG Technologie;
 • Exalo Drilling S.A Centrum Krosno;
 • Trans NG Sanok;
 • SPLAST Sp. z o.o.;
 • „Glasmark” Sp. z o.o.;
 • BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie;

oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie  ZSP Nr 4 w Krośnie.

Audycja z konferencji – Radio Rzeszów