W ramach współpracy ZSP Nr 4 w Krośnie z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” odbyła się konferencja mająca na celu między innymi ustalenie działań związanych z odbywaniem przez uczniów staży zawodowych u pracodawców. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz lokalnych a także Pani Partycja Pilarekmanager firmy Your International Training z siedzibą w Irlandii, z którą szkoła współpracuje w ramach projektu „ Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani Patrycja przedstawiła schemat współpracy irlandzkich przedsiębiorstw ze stażystami naszej szkoły, pozytywne strony interakcji z zagranicznymi partnerami, pracodawcami oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w stażach zagranicznych. Podkreśliła także profesjonalne przygotowanie uczniów naszej szkoły zarówno pod względem wiedzy fachowej jak również predyspozycji językowych. Jest to dla naszej szkoły szczególne wyróżnienie zwłaszcza, że już niebawem rozpoczynamy realizację kolejnego projektu pt. „Kwalifikacje zawodowe bez granic”. Dziękujemy raz jeszcze naszemu gościowi za przybycie, licząc na dalszą równie pomyślną współpracę.