Na trzecim piętrze szkoły znajduje się stała ekspozycja działań projektowych w ramach projektu realizowanego od 1.09.2016 do 30.06.2018 r. w ZSP Nr 4
w Krośnie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tytuł Projektu „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej.
Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji oraz zapoznania się z atrakcyjnością staży zagranicznych, które organizowane są dla uczniów technikum naszej szkoły.