23 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu  pt. 
„Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą
szansą na sukces w karierze zawodowej
”, który realizowany był w ZSP nr 4 w Krośnie od września 2016 roku, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został przygotowany we współpracy z partnerem Your International Training (YIT), irlandzką organizacją działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji a głównym celem projektu było zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych ( Sligo, Irlandia) dla 31 uczniów z klas  trzecich, uczących się w zawodach: technik logistyk, technik geolog oraz technik gazownictwa.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście a wśród nich m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji , Pani Jolanta Kopcuich – Szmyd, Dyrekcja Szkoły, Rodzice uczniów, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na staże zagraniczne, nauczyciele prowadzący kursy przygotowujące do wyjazdu oraz 31 osobowa grupa uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Powitaliśmy gości tańcem irlandzkim, a następnie uczestnicy wyjazdu zaprezentowali wnioski wynikające z odbycia staży zagranicznych , podkreślając  jednocześnie najważniejsze cele projektowe do których należą m.in. uświadomienie sobie przez uczestników projektu różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w pracy w Polsce i za granicą w wymiarze międzynarodowym, podniesienie  kwalifikacji zawodowych  poprzez udział w praktykach w przedsiębiorstwach zagranicznych na terenie Irlandii oraz podniesienie kompetencji językowych zaangażowanej grupy, wielojęzyczność- zjednoczenie w różnorodności – lepsze wykorzystanie dostępnych możliwości nabywania wiedzy.
Czyż nie warto inwestować w siebie?

Idąc za przykładem Pabla Picasso, który mawiał, że „Działanie jest podstawowym kluczem do każdego sukcesu”, uczniowie pokusili się także o własną interpretację doświadczeń związanych z pobytem i praktykami w tym jakże uroczym miejscu. Oto niektóre z nich:

„Bardzo cieszę się z możliwości udziału w praktykach w Irlandii, bo znacznie poprawiło to mój poziom języka, poznałem tutaj fantastycznych ludzi a przede wszystkim pozwoliły mi one na rozwinięcie się pod względem zawodowym. Wielu rzeczy dowiedziałem się na temat mojego przyszłego zawodu co z pewnością pomoże mi w otrzymaniu pracy w przyszłości. Pozdrawiam z pięknej Irlandii”
Adrian

Odbycie praktyk zawodowych to świetna sprawa na poznanie środowiska pracy, natomiast odbycie praktyk zawodowych za granicą to idealny pomysł dla osób wiążących swoją przyszłość z zagranicą. Praktyka w obcym kraju to ogromna szansa zdobycia dobrze płatnej pracy połączona ze świetną rozrywką płynącą z pobytu w innym państwie. Polecam wszystkim! ”
Konrad

 Dzięki praktykom w Irlandii polepszyłem swoją wiedzę z geologii oraz języka angielskiego. Dodatkowo miałem okazję zobaczyć piękny kraj i poznać wiele interesujących osób”
Przemek

Na praktykach nauczyłem się jak zrobić instalację grzewczą w domu, zamontować piec gazowy a także prysznic w łazience. Są to przydatne rzeczy, które będę mógł wykorzystać w przyszłości. Ponadto doskonaliłem język angielski.

Bartek

Pracowałem przy montażu kuchenek gazowych i gazowych ogrzewaczy wody. Nowe umiejętności jak najbardziej przydadzą się kiedyś w pracy.
Karol

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście otrzymali Przewodnik Dobrych Praktyk  – publikację opracowaną przez uczestników projektu oraz zespół projektowy dotyczącą przebiegu staży w Irlandii, pobytu w Sligo, kultury i obyczajów irlandzkich.

Ponadto uczestnikom projektu uroczyście wręczono Europass – mobilność dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.

Uczestnictwo w projekcie utwierdziło uczniów w przekonaniu, że należy  uczyć się języków obcych oraz zdobywać nowe umiejętności i tym samym podnosić własne kwalifikacje w kraju i za granicą.  Zwiększyli oni także szansę  na późniejsze zatrudnienie, dzięki uzyskanym certyfikatom, określającym poziom językowy i doświadczenie zawodowe.

Przybyłym Gościom, Dyrekcji, Nauczycielom oraz Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie w realizację zadań projektowych.

Zespół projektowy:
Gajda Magdalena, Zarych Barbara