Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
Ignacego Łukasiewicza w Krośnie


ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 4 do udziału w projekcie
„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji
i według harmonogramu realizacji kursów i staży.

Aktualnie ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 4
w Krośnie na wakacyjne staże zawodowe dla klas:

  • Technik wiertnik
  • Technik logistyk
  • Technik górnictwa otworowego
  • Technik gazownictwa

Osoby zainteresowane udziałem mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz
z załącznikami w biurze projektu, w terminie: od 21 maja do 25 maja 2018 r.
Regulamin rekrutacji oraz niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno,

pokój 104, koordynator szkolny p. Paweł Cecuła