Praktyka zawodowa jako ważne ogniwo kształcenia wymaga starannego przygotowania!

Przewodnik dobrych praktyk zawiera najciekawsze kwestie związane z realizacją praktyk zagranicznych organizowanych przez ZSP Nr 4 w Krośnie w ramach projektu pt.:

„Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”,

staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem praktyk zawodowych było przygotowanie przyszłych absolwentów szkoły do zawodu, przez wzbogacenie procesu dydaktycznego o wiedzę zdobytą w miejscu odbywania praktyk i umożliwienia osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych w programach nauczania.

Praktyki realizowano w maju/czerwcu oraz październiku 2017 r.

Jeszcze raz zachęcamy do lektury!

Przewodnik dobrych praktyk – POBIERZ