Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 4 do udziału w projekcie
„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i według harmonogramu realizacji kursów i staży.

Aktualnie ogłaszamy nabór pełnoletnich uczniów/uczennic  Technikum Nr 4 w Krośnie na następujące kursy zawodowe:

  • Kurs operatora wózków jezdniowych

(zawody: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik logistyk)

  • Kurs operatora koparko – ładowarki

(zawody: technik gazownictwa)

  • Kurs SEP

(zawody: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa)

Osoby zainteresowane udziałem mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu, w terminie: od 10 września do 14 września 2018 r.
Regulamin rekrutacji oraz niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno, pokój 104, koordynator szkolny p. Paweł Cecuła

Ogłoszenie_Wrzesień_2018