Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 4 do udziału w projekcie

„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i według harmonogramu realizacji kursów i staży.

Aktualnie ogłaszamy nabór pełnoletnich uczniów/uczennic Technikum Nr 4 w Krośnie na następujące kursy zawodowe:

  • Kurs operatora wózków jezdniowych
    (zawody: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik logistyk)

  •  Kurs spawacza metodą TIG
    (zawody: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa)

  • Kurs SEP
    (zawody: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa)

Osoby zainteresowane udziałem mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu, w terminie: od 7 stycznia do 11 stycznia 2019 r.

Regulamin rekrutacji oraz niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno, pokój 104, koordynator szkolny p. Paweł Cecuła