16 września 2019 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyła się konferencja pt. „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU – współpraca krośnieńskich szkół z otoczeniem społeczno – gospodarczym”. Było to podsumowanie trwającego od 2016 roku projektu, do którego głównych założeń należało zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów samorządowych, podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiciele pracodawców oraz dyrektorzy i uczniowie krośnieńskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

W trakcie konferencji Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski przedstawił zmiany jakie czekają kształcenie zawodowe w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, a gospodarz spotkania,  Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna – przedstawił efekty  projektu i współpracy szkół z pracodawcami. Jak podkreślił gospodarz konferencji „jest ona okazją do przedstawienia dotychczasowej współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi, podziękowania oraz nakreślenia wspólnych perspektyw dalszego współdziałania. Celem konferencji jest nakierowanie kształcenia zawodowego na potrzeby pracodawców zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego”.

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych reprezentowali: pani dyrektor Joanna Kubit, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie klas III L i IV W.

W naszej szkole w projekcie uczestniczyło 289 uczniów, którzy ukończyli:

  • kurs operatora wózków jezdniowych- 75 osób
  • kurs spawacza metodą TIG – 60 osób
  • kurs operatora koparko-ładowarki – 14 osób
  • kurs SEP – 40 osób

Ponadto 100 uczniów wzięło udział w miesięcznych stażach wakacyjnych u następujących pracodawców: PGNiG Oddział Sanok, Exalo Drilling, PGNiG Technologie, Orlen Upstream,  CHROBOK SA, PeBeKa w ramach Grupy Kapitałowej KGHM, Splast,  BWI oraz Glasmark.

Podziękowania dla pracodawców zostały przekazane za pośrednictwem gospodarza spotkania, pana Bronisława Barana. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nasza szkoła może liczyć na ich wsparcie, zaangażowanie i poświęcenie cennego czasu. Swoją postawą pracodawcy wspomagają  szkołę w motywowaniu uczniów do większego zainteresowania nauką i samokształceniem. To bardzo ważne, że chcą  się podzielić swoją wiedzą i zawodowym doświadczeniem z młodszym pokoleniem. Tylko w ten sposób uczniowie mogą już teraz poznać specyfikę  wymarzonego zawodu i tym samym zweryfikować swoje wyobrażenia o nim.

Szczególnie serdecznie dziękujemy:

Dyrektorowi Ekonomicznemu PGNiG oddział w Sanoku, pani Barbarze Chochołek,

Dyrektorowi do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Orlen Upstream, panu Wiesławowi Biernackiemu,

Dyrektorowi Zarządzającemu w PPI CHROBOK SA, panu Jerzemu Antonikowi,

Zastępcy Dyrektora Operacyjnego w Exalo Drilling, panu Piotrowi Szmydowi,

Kierownikowi Działu Robót Wiertniczych w PeBeKa Lubin, panu Janowi Lubasiowi.

Cieszymy się, że nasza współpraca układa się bardzo dobrze.