Przypominamy, że podczas nauki zdalnej biblioteka szkolna pełni dyżur

 codziennie w godz. 9.00 – 13.00.

Zapraszamy czytelników do wypożyczania lektur szkolnych,  podręczników do nauki zawodu, książek z literatury pięknej i popularnonaukowej, filmów, czasopism i innych zbiorów. Zachęcamy też do wypożyczania materiałów edukacyjnych, które  mogą pomóc każdemu uczniowi odnaleźć motywację do nauki i poznać najskuteczniejsze metody uczenia się. Wybór tego typu publikacji można odnaleźć pod linkiem:

https://m001784.molnet.mol.pl/search/subject?q=uczenie%20si%C4%99&sort=score&sortDirect=asc

Zapraszamy użytkowników biblioteki do korzystania z katalogu online, który zawiera opisy bibliograficzne wszystkich zbiorów bibliotecznych. Jest on dostępny na szkolnej stronie internetowej pod zakładką Biblioteka:

dostęp: https://m001784.molnet.mol.pl/

Zachęcamy też wszystkich chętnych do kontaktu z biblioteką szkolną pod adresem: bibliotekanaftowka@interia.pl

Tą drogą można zamówić książki, czasopisma i inne zbiory oraz skany dostępnych w bibliotece szkolnej materiałów.

W czasie nauki zdalnej biblioteka prowadzi tzw. wirtualną tablicę (padlet):

 dostęp: https://pl.padlet.com/bibliotekanaftowka/mmez4o4yulvtvpud

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW!!! NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE