Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji zima 2021 dostępne będą
31 marca 2021 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego.

Dane dostępowe przekażą uczniom wychowawcy klas.

Odbiór świadectw z egzaminu zawodowego nastąpi w terminie późniejszym.