„Młodość wolna od nałogów” –  to temat plastycznego konkursu profilaktycznego ogłoszonego przez Zespół Profilaktyczno – Wychowawczy.
15 marca br. upłynął termin nadsyłania prac konkursowych. Wpłynęło dziewięć bardzo interesujących prac, z których komisja wyłoniła trzy,  najtrafniej nawiązujące do tematu.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Weronika Gałka – II Ls – 23 punkty

II miejsce – Krzysztof Skiba – II bg – 20 punktów

III miejsce – Julia Oller  – III bg – 16 punktów

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ciekawych pomysłów oraz zachęcamy do udziału
w kolejnych konkursach.