Z wielką przyjemnością informujemy, że:


ANNA KLATKA z kl. II wL  zajęła II miejsce
w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Logistycznej
.


Finał tego konkursu odbył się 21 maja 2021 r. W rywalizacji finałowej brali udział uczniowie reprezentujący szkoły kształcące w zawodach technik logistyk i technik spedytor z całego Podkarpacia!

To ogromny – indywidualny sukces zawodowy naszej finalistki, potwierdzający jej duży zasób wiedzy już na początku ścieżki edukacyjnej! Szeroko rozumiana logistyka to niełatwa dziedzina, a w konkursach bardzo wymagająca … to ważny obszar polskiej gospodarki, ciągle się rozwijający – więc warto mieć specjalistów. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasza uczennica będzie doskonałym pracownikiem i liderem branży! Tego jej właśnie życzymy!

Sukcesy naszych uczniów ogromnie cieszą i są powodem do dumy dla całej Szkoły!

Celem konkursu było wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną, wymiana doświadczeń zawodowych, współpraca między podmiotami kształcącymi w zawodach logistycznych.

Organizatorem konkursu corocznie jest Zespół Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. 

Nauczyciele logistyki
Magdalena Gajda
Tomasz Czaja