Erasmus+

Erasmus + online

Za nami podsumowanie działań projektowych „Kwalifikacje zawodowe bez granic” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036399 realizowanego w Akcji 1 Mobilność edukacyjna; wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia [...]

16 grudnia 2019|

Podsumowanie działań projektowych Erasmus +

10 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu  pt.  „ Kwalifikacje zawodowe bez granic” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036399 realizowanego w Akcji 1 Mobilność edukacyjna; wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, projekt współfinansowany w ramach programu Unii [...]

11 grudnia 2019|

Uroczyste zakończenie projektu Erasmus +

Uroczyste zakończenie projektu  pt.: „Kwalifikacje zawodowe bez granic” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036399 realizowanego w Akcji 1 Mobilność edukacyjna; wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe [...]

10 grudnia 2019|

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie

ogłasza nabór do projektu pt.:

„Kwalifikacje zawodowe bez granic”

realizowanego od 31.12.2017 do 30.12.2019 roku w Akcji 1 Mobilność edukacyjna; wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Na realizację projektu szkoła otrzymała kwotę 95 728,00 euro. Głównym celem projektu jest zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 32 uczniów z klas  trzecich (w roku szkolnym 2018/2019), uczących się w zawodach: technik logistyk, technik geolog, technik ochrony środowiska i technik gazownik. Projekt został przygotowany we współpracy z partnerem Your International Training, irlandzką organizacją działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Instytucjami przyjmującymi uczniów będą przedsiębiorstwa  specjalizujące się w branży logistycznej, geologicznej, ochrony środowiska i gazowniczej.

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią projektu jest przygotowanie uczniów do wyjazdu  poprzez zapewnienie im zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Uczestnicy mają zagwarantowane m.in.:

 • zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),
 • ubezpieczenie na czas wyjazdu,
 • przejazd na miejsce tam i z powrotem,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • przejazdy lokalne
 • certyfikaty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje.

Praktyki zawodowe będą realizowane według następującego harmonogramu:

 • 1.10.2018 r. – 26.10.2018 r. (4 tygodnie)
 • 30.09.2019 r. – 25.10.2019 r. (4 tygodnie)

Formularze zgłoszeniowe  (Załącznik Nr 1, Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do pobrania
w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub bezpośrednio  ze strony internetowej szkoły w zakładce projekty Erasmus+)
wypełnione formularze przez uczennice/uczniów chcące/chcących (obecnie klasy drugie) wziąć  udział w projekcie należy złożyć w sekretariacie ZSP Nr 4 najpóźniej do 19 stycznia 2018 r.

NABÓR do projektu

Dotyczy obecnych klas II:

technik logistyk, technik gazownictwa, technik geolog

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie

ogłasza NABÓR do projektu pt.:

„Kwalifikacje zawodowe bez granic”

realizowanego od 31.12.2017 do 30.12.2019 roku w Akcji 1 Mobilność edukacyjna; wyjazdy uczniów
i kadry edukacyjnej, projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią projektu jest przygotowanie uczniów do wyjazdu  poprzez zapewnienie im zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Uczestnicy mają zagwarantowane m.in.:

 • zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),
 • ubezpieczenie na czas wyjazdu,
 • przejazd na miejsce tam i z powrotem,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • przejazdy lokalne,
 • certyfikaty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje.

Praktyki zawodowe będą realizowane według następującego harmonogramu:

 • 10.2018 r. – 26.10.2018 r. (4 tygodnie) – praktyki już zrealizowane
 • 31.09.2019 r. – 25.10.2019 r. (4 tygodnie)

Formularze zgłoszeniowe  (Załącznik Nr 1, Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do pobrania w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub bezpośrednio  ze strony internetowej szkoły w zakładce projekty Erasmus+) wypełnione formularze przez uczennice/uczniów chcące/chcących (obecnie klasy drugie) wziąć  udział w projekcie należy złożyć w sekretariacie ZSP Nr 4 najpóźniej do 18 stycznia 2019 r.

———————————————————————————————————-

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w
REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

NABÓR do projektu

dotyczy obecnych klas II technik logistyk, technik gazownictwa, technik ochrony środowiska, technik geolog

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie

ogłasza NABÓR do projektu pt.:

„Kwalifikacje zawodowe bez granic”

realizowanego od 31.12.2017 do 30.12.2019 roku w Akcji 1 Mobilność edukacyjna; wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią projektu jest przygotowanie uczniów do wyjazdu  poprzez zapewnienie im zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Uczestnicy mają zagwarantowane m.in.:

 • zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),
 • ubezpieczenie na czas wyjazdu,
 • przejazd na miejsce tam i z powrotem,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • przejazdy lokalne
 • certyfikaty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje.

Praktyki zawodowe będą realizowane według następującego harmonogramu:

 • 1.10.2018 r. – 26.10.2018 r. (4 tygodnie)
 • 30.09.2019 r. – 25.10.2019 r. (4 tygodnie)

Formularze zgłoszeniowe  (Załącznik Nr 1, Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do pobraniaw sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub bezpośrednio  ze strony internetowej szkoły w zakładce projekty Erasmus+) wypełnione formularze przez uczennice/uczniów chcące/chcących (obecnie klasy drugie) wziąć  udział w projekcie należy złożyć w sekretariacie ZSP Nr 4 najpóźniej do 19 stycznia 2018 r.

LISTA

zakwalifikowanych uczniów do wyjazdu na praktykę zawodową

w październiku 2018 r.  (rok szkolny 2018/2019)

w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Tytuł projektu: „Kwalifikacje zawodowe bez granic”; projekt o numerze 2017-1-PL01-KA102-036399.

L.p.Imię i nazwisko uczniaKierunek kształceniaKlasa
1Weronika LEŚNIAKtechnik logistykIIbL
2Aleksandra BOGACZYKtechnik logistykIIbL
3Klaudia ZYCHtechnik logistykIILi
4Maciej GUZIKtechnik logistykIILi
5Mikołaj JAKUBIKtechnik logistykIILi
6Dawid PENARtechnik logistykIILi
7Michał PÓŁCHŁOPEKtechnik logistykIILi
8Szymon SZYMAŃSKItechnik logistykIILi
9Gabriel JANTOŃtechnik geologIIdg
10Przemysław CHMURAtechnik geologIIdg
11Aleksandra MAMCZARZtechnik geologIIdg
12Weronika BOREKtechnik geologIIdg
13Bartosz WAWSZCZAKtechnik gazownictwaIIbL
14Przemysław ZIEMBAtechnik gazownictwaIIbL
15Daria ULIJASZYKtechnik ochrony środowiskaIIdg
16Anita SUCHtechnik ochrony środowiskaIIdg
LISTA  REZERWOWA
1Mariusz CIUŁtechnik gazownictwaIIbL
2Piotr STRZAŁKAtechnik ochr. środ.IIdg
3Emanuela GROMEKtechnik logistykIIbL
4Michał DOBROWOLSKItechnik logistykIILi

LISTA zakwalifikowanych uczniów do wyjazdu na praktykę zawodową w październiku 2019 r. (rok szkolny 2019/2020)

w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Tytuł projektu: „Kwalifikacje zawodowe bez granic”; projekt o numerze 2017-1-PL01-KA102-036399.

L.p.Imię i nazwisko uczniaKierunek kształcenia
1Karina KASPRZYKtechnik logistyk
2Julia GAJDAtechnik logistyk
3Daria PIŁKAtechnik logistyk
4Agnieszka NOWAKtechnik logistyk
5Weronika BIStechnik logistyk
6Magdalena ŻMIGRODZKAtechnik logistyk
7Kacper UKLEJAtechnik logistyk
8Wiktor SOKOŁOWSKItechnik logistyk
9Wiktoria NIEMIECtechnik logistyk
10Michał WALCISZEWSKItechnik logistyk
11Patrycja PELCZARtechnik geolog
12Patryk BUGIELSKItechnik geolog
13Adrianna HADUCHtechnik geolog
14Weronika MERCIKtechnik geolog
15Stanisław HISZPANtechnik gazownictwa
16Kacper NIEMIECtechnik gazownictwa
Praktyka zawodowa będzie realizowana w terminie  30.09.2019 r. – 25.10.2019 r. w IRLANDII


LISTA REZERWOWA

L.p.Imię i nazwisko uczniaKierunek kształcenia
1Wiktoria NOWAKtechnik logistyk
2Adrian LENARTtechnik logistyk
3Tadeusz WINIARSKItechnik logistyk
4Magdalena SĘKOWSKAtechnik logistyk
5Kinga SEMENOWICZtechnik logistyk
6Miłosz URBAŚtechnik logistyk
7Wiktoria WOŁOSZYNtechnik geolog
8Damian OSTROWSKItechnik gazownictwa

UWAGA

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (§ 5 pkt. 5 Szczegółowa procedura rekrutacji) w przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

Przejdź do góry