Dla osób dorosłych oferujemy uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

  • na KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH w zakresie technika gazownictwa (B.23 i B.24) i technika górnictwa otworowego (M.9 i M.40). Szczegóły kursów są dostępne w menu Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w odpowiednich zakładkach
  • w SZKOLE POLICEALNEJ NAFTOWO-GAZOWNICZEJ w zakresie technika wiertnika. Szczegóły są dostępne w menu Szkoła Policealna.

Już teraz zapraszamy na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji M.9. Eksploatacja otworowa złóż w zawodzie górnik eksploatacji otworowej. Rozpoczęcie kursu planujemy na początek lutego 2018 r., po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

Zapraszamy również do Szkoły Policealnej, której uruchomienie pierwszego semestru planujemy na początek września 2018.

Zajęcia są bezpłatne, będą się odbywać w systemie zaocznym tzn. weekendy co drugi tydzień.