• mgr Joanna Kubit – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
 • mgr inż. Piotr Chmiel  – wicedyrektor
 • mgr inż. Dorota Rohan – wicedyrektor
 • mgr Elżbieta Boś – pedagog szkolny
 • mgr Bogumiła Ross – główna księgowa
 • Mirosław Prorok – kierownik gospodarczy
 • mgr Filip Ewa
 • mgr Fruga Urszula
 • mgr Guzik Katarzyna
 • mgr Kubit Joanna
 • mgr Wojnar Marta
 • mgr Chodak Eliza
 • mgr Frączek Anna
 • mgr Ginter Bogusław
 • mgr Jakubiec Agnieszka
 • mgr Kędzierski Michał
 • mgr Michalska Anna
 • mgr Warchoł Dorota
 • mgr Zarych Barbara
 • mgr Januszewska Beata
 • mgr Kandefer Magdalena
 • mgr inż. Leczek Janusz
 • mgr Małek Joanna
 • mgr Wilczyńska Bożena
 • mgr Szczuchniak Anna
 • mgr Ziajka Krzysztof
 • mgr Ziajka Renata
 • mgr Szczuchniak Anna
 • mgr Ziajka Krzysztof
 • mgr Ziajka Renata
 • mgr Mazur Agnieszka
 • mgr Pisarska Beata
 • mgr inż. Moskal Piotr
 • mgr Leśniak Maria
 • mgr Lorens Radosław
 • mgr Płatek Dorota
 • mgr inż. Szepieniec Beata
 • mgr Szmyd-Korona Gabriela
 • mgr Anglart-Różańska Joanna
 • mgr inż. Chmiel Piotr
 • mgr inż. Czaja Tomasz
 • mgr inż. Michelis Jerzy
 • mgr Wilczyńska Bożena
 • mgr inż. Pawlicka Ewa
 • mgr Kędzierska Katarzyna
 • mgr Szarłowicz Barbara
 • mgr Cecuła Paweł
 • mgr Guzik Marzena
 • mgr inż. Łuszcz Marta
 • mgr inż. Pawlicka Ewa
 • mgr inż. Wanik Elżbieta
 • mgr Cecuła Paweł
 • mgr inż. Gajda Magdalena
 • mgr Bolanowski Jacek
 • mgr Folcik-Płaza Agnieszka
 • mgr Frączek Anna
 • mgr Hajduk Piotr
 • mgr Jezierska Monika
 • mgr Płaza Dariusz
 • mgr Rysz Paweł
 • mgr Zajchowski Andrzej
 • mgr inż. Chmiel Piotr
 • mgr inż. Czaja Tomasz
 • mgr inż. Gajda Magdalena
 • mgr inż. Górski Witold
 • mgr inż. Hakim Marta
 • mgr inż. Leczek Janusz
 • mgr inż. Lubaś Stanisław
 • mgr inż. Łuszcz Marta
 • mgr inż. Michelis Jerzy
 • mgr inż. Moskal Piotr
 • mgr inż. Pawlicka Ewa
 • mgr inż. Rajs-Rabska Wioletta
 • mgr inż. Rohan Dorota
 • mgr inż. Szepieniec Beata
 • mgr inż. Szymańska-Szydło Aneta
 • mgr inż. Trzeciak Paweł
 • mgr inż. Wanik Elżbieta
 • mgr Gromek Kazimierz
 • mgr Nowak Ryszard
 • ks. mgr Sękowski Piotr