PO WER 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Rusza rekrutacja do projektu PO WER!!!

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych ogłasza nabór uczestników do projektu pt.: „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze [...]

4 stycznia 2021|

O projekcie PO WER 2020 – 2022

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. I. Łukasiewicza w Krośnie realizuje projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: „Do kariery [...]

30 grudnia 2020|

PO WER … START!

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” Projekt ma na [...]

22 grudnia 2020|

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. I. Łukasiewicza w Krośnie

realizuje projekt

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:

„Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”
„There is no lift to a professional career, you need to go up the stairs”

Czas trwania projektu: 24 miesiące,
data rozpoczęcia: 2020-10-01, data zakończenia: 2022-09-30

Na realizację projektu szkoła otrzymała kwotę: 446 803,07 (PLN).

Głównym zadaniem projektu jest zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 36 uczniów z klas  trzecich, uczących się w zawodach: technik logistyk, technik geolog, technik gazownictwa i technik wiertnik. Projekt został przygotowany we współpracy z partnerami Your International Training, irlandzką organizacją działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji oraz Braga Mobility Open /Braga mob/ – portugalską organizacją działająca w mieście Braga. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w realizacji niezliczonej ilości projektów dotyczących międzynarodowych mobilności i realizacji staży.

Instytucjami przyjmującymi uczniów będą przedsiębiorstwa  specjalizujące się w branży logistycznej, geologicznej, wiertniczej i gazowniczej.

Głównymi celami projektu są:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w praktykach w przedsiębiorstwach zagranicznych,
  – nabycie konkretnych umiejętności zawodowych typowych dla poszczególnych kierunków kształcenia (technik logistyk, gazownictwa, geolog, wiertnik)
  – nabycie konkretnych umiejętności zawodowych wspólnych dla wszystkich zawodów np. bhp, kompetencje personalne, społeczne, pracy zespołowej itp.
 • podniesienie kompetencji językowych zaangażowanej grupy,
 • wielojęzyczność – zjednoczenie w różnorodności – lepsze wykorzystanie dostępnych możliwości nabywania wiedzy,
 • zdobycie cennego doświadczenia współpracy w wymiarze międzynarodowym.

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie łatwiejszego uznawania umiejętności i kwalifikacji w kraju i poza nim we wszystkich płaszczyznach kształcenia oraz na rynku pracy, niezależnie od tego czy zostały zdobyte formalnie, czy tylko poprzez doświadczenia zawodowego,
 •  zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • wzrost zatrudnienia wśród młodzieży poprzez większą konkurencyjność na rynku pracy,
 • upowszechnianie wyników i rezultatów projektu, dzielenie się nimi, zwiększając ich trwałość oraz uzasadniając europejską wartość dodaną, – promocja oraz otwarty dostęp do wypracowanych materiałów,
 • nawiązanie kontaktów międzynarodowych z osobami z różnych środowisk społecznych,
 • zapoznanie się z historią i kulturą innych krajów,
 • przełamanie barier językowych stereotypowych, samodzielność i odpowiedzialność, otwartość i tolerancja na różnorodność narodową,
 • nauka zachowania bezpieczeństwa jako wyraz szacunku i ochrony praw wszystkich osób uczestniczących w projekcie,
 • zwiększenie europejskiej mobilności przez uczniów, którzy są mało skłonni do podejmowania edukacji, pracy poza swoim regionem,
 • poprawa współpracy ze środowiskiem lokalnym i zwiększenie konkurencyjności placówki na lokalnym rynku edukacyjnym.

Wszystkie cele projektu doprowadzą do poprawy kluczowego obszaru wskazanego w EPR szkoły: podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i społecznych uczniów; podniesienie europejskiego wymiaru szkoły dzięki stale rozwijającej się działalności międzynarodowej szkoły zaplanowanej w dłuższej perspektywie w EPR.

Uczestnicy mają zagwarantowane m.in.:

 • zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),
 • ubezpieczenie na czas wyjazdu,
 • przejazd na miejsce tam i z powrotem,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • przejazdy lokalne,
 • certyfikaty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje.

Praktyki zawodowe będą realizowane według następującego harmonogramu:

 • Maj 2021 – Irlandia (4 tygodnie)
 • Maj 2022 – Portugalia (4 tygodnie)

Lista uczniów zakwalifikowanych na realizacje zagranicznych praktyk zawodowych w Irlandii – Maj 2021

w projekcie pt.:

Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”, „There is no lift to a professional career, you need to go up the stairs” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078447

w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Lp.Nazwisko i imięZawód
1.Zui Maria Technik logistyk
2.Pelczar Daria Technik logistyk
3.Deptuch Patryk Technik logistyk
4.Niezgodzka Natalia Technik logistyk
5.Jakieła Julita Technik logistyk
6.Taras Natalia Technik logistyk
7.Chrobak Kacper Technik logistyk
8.Urbanek Justyna Technik logistyk
9.Błaż Dominik Technik gazownictwa
10.Gabriela Skiba Technik logistyk
11.Antosz Mateusz Technik logistyk
12.Szuba Kacper Technik logistyk
13.Szyndak Artur Technik geolog
14.Fal Natalia Technik logistyk
15.Pelc BartłomiejTechnik logistyk
16.Jodłowski Wiktor Technik logistyk
17.Noga Sara Technik geolog
18.Szmyd Przemysław Technik logistyk
Lista rezerwowa
19.Jaszczur KamilaTechnik logistyk
20.Kłosowski ArkadiuszTechnik geolog
21.Marosz DariaTechnik geolog

O miejscu na liście decydowała suma punktów z formularza zgłoszeniowego – część B arkusza.


 

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych ogłasza nabór uczestników

do projektu pt.:

Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach”

w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. I. Łukasiewicza w Krośnie od 01.10.2020 do 30.09.2022 roku.

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej polegającej na odbyciu staży zawodowych.

Praktyki zawodowe będą realizowane w Irlandii w maju 2021 r.

Do rekrutacji zaangażowane są następujące klasy:

3 l (technik logistyk), 3 bg (technik gazownictwa, geolog).

Chętni uczniowie zobowiązani są do:

 1. Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa i rekrutacji do projektu  (strona internetowa szkoły zakładka projekty PO WER 2020/Regulamin)
 2. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego i Zgody o przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 1, Nr 2  do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do pobrania bezpośrednio  ze strony internetowej szkoły – zakładka projekty PO WER 2020/do pobrania
 3. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej
  do 29 stycznia 2021 r.
Przejdź do góry