Kształcenie zawodowe szansą rozwoju

Podsumowanie projektu KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU

16 września 2019 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyła się konferencja pt. „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU – współpraca krośnieńskich szkół z otoczeniem społeczno – gospodarczym”. Było to podsumowanie trwającego od 2016 roku projektu, do [...]

24 września 2019|

Nabór na staże wakacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 4 do udziału w projekcie „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 [...]

20 maja 2019|

Nabór do projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 4 do udziału w projekcie „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 [...]

4 stycznia 2019|
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU”.

Celem projektu, realizowanego w okresie od listopada  2016 do października 2019, jest zwiększenie szans absolwentów szkoły na zatrudnienie, poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji, wyposażenie pracowni zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, umożliwienie uczniom i uczennicom odbycia staży/praktyk u pracodawców.

Dodatkowo projekt ma na celu wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym tj. z pracodawcami, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami. Działania zaplanowane do realizacji w projekcie mają prowadzić do zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli, zdobycia i podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez uczniów, które przyczynią się do zwiększenia aktywności zawodowej oraz podniosą szanse absolwentów poszukujących pracy.

Dofinansowanie projektu z UE:   515 419,00 PLN

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i według harmonogramu realizacji kursów i staży.

Rekrutacja na kursy w 2017 r. – styczeń i wrzesień 2017 r.
Rekrutacja na staż zawodowy w 2017 r. – maj 2017 r.

Aktualnie ogłaszamy nabór pełnoletnich uczniów/uczennic Technikum Nr 4
w Krośnie na następujące kursy zawodowe:

 • Kurs operatora wózków jezdniowych
  (zawody: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik logistyk)
 • kurs operatora koparko – ładowarki
  (zawód: technik gazownictwa)
 • kurs spawacza metodą TIG
  (zawody: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa)
 • kurs SEP
  (zawody: technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa)

Osoby zainteresowane udziałem mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w biurze projektu, w terminie: od 5 stycznia do 12 stycznia 2017 r.


Regulamin rekrutacji oraz niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno, pokój 104, koordynator szkolny p. Paweł Cecuła

Do pobrania

Przejdź do góry