PO WER 2016

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Praktyka zawodowa w Iralndii

Praktyka zawodowa jako ważne ogniwo kształcenia wymaga starannego przygotowania! Przewodnik dobrych praktyk zawiera najciekawsze kwestie związane z realizacją praktyk zagranicznych organizowanych przez ZSP Nr 4 w Krośnie w ramach projektu pt.: „Świadomość różnic i podobieństw [...]

26 czerwca 2018|

Prasa lokalna pisze o NAS!

Kończymy projekt  pt.  „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”, który realizowany był w ZSP nr 4 w Krośnie od września 2016 roku, w ramach Programu [...]

15 czerwca 2018|

Podsumowanie – ewaluacja projektu

Projekt pod tytułem „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce  za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu [...]

29 maja 2018|

Podsumowanie działań projektowych!

23 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu  pt.  „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”, który realizowany był w ZSP nr 4 w Krośnie [...]

26 kwietnia 2018|

Dzień Irlandzki w NAFTÓWCE

Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów do odwiedzenia i poznania naszej szkoły w czasie trwania targów edukacyjnych w dniu 26 marca 2018r. Przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne zajęcia i prezentacje związane z naszymi doświadczeniami i wrażeniami z praktyk [...]

4 marca 2018|

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

ogłasza nabór do projektu

 „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany od 1.09.2016 do 30.06.2018 roku. Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie wynoszące 394 393,66 zł. Głównym celem projektu jest zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 31 uczniów z klas  trzecich, uczących się w zawodach: technik logistyk, technik geolog i technik gazownik. Projekt został przygotowany we współpracy z partnerem Your International Training, irlandzką organizacją działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Instytucjami przyjmującymi uczniów będą przedsiębiorstwa  specjalizujące się w branży logistycznej, geologicznej i gazowniczej.

Uczestnicy mają zagwarantowane m.in.:

  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),
  • ubezpieczenie na czas wyjazdu,
  • przejazd na miejsce i z powrotem,
  • zakwaterowanie,
  • przejazdy lokalne,
  • certyfikaty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje,

Praktyki zawodowe będą realizowane według następującego harmonogramu:

  1. 22.05.2017 r. – 16.06.2017 r.
  2. 02.10.2017 r. – 27.10.2017 r.

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu do pobrania w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub ze strony internetowej szkoły) wypełnione przez uczennice/uczniów chcące/cych wziąć udział w Projekcie należy złożyć w sekretariacie ZSP Nr 4, najpóźniej do 9 grudnia 2016 roku.

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu do pobrania w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub ze strony internetowej szkoły) wypełnione przez uczennice/uczniów chcące/chcących wziąć udział w Projekcie należy złożyć w sekretariacie ZSP Nr 4, do dnia 9 grudnia 2016 r. (I termin wyjazdu) oraz do 28 lutego 2017 r. (II termin wyjazdu).

Do pobrania

Przejdź do góry