PO WER 2016

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŁA EKSPOZYCJA PROJEKTOWA

Na trzecim piętrze szkoły znajduje się stała ekspozycja działań projektowych w ramach projektu realizowanego od 1.09.2016 do 30.06.2018 r. w ZSP Nr 4 w Krośnie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z [...]

29 stycznia 2018|

Manager firmy Your International Training w Naftówce

W ramach współpracy ZSP Nr 4 w Krośnie z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz realizacji projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” odbyła się konferencja mająca na celu między innymi ustalenie działań związanych z odbywaniem przez uczniów [...]

4 grudnia 2017|

Konferencja – Współpraca ZSP Nr 4 w Krośnie z otoczeniem społeczno – gospodarczym w ramach projektu „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU”

CELEM KONFERENCJI BYŁO: Ustalenie działań związanych z odbywaniem przez uczniów staży zawodowych u pracodawców; Modyfikacja funkcjonujących w szkole programów nauczania; Wdrożenie zasad BHP charakterystycznych dla poszczególnych zakładów pracy; W konferencji wzięli udział: BRONISŁAW BARAN - ZASTĘPCA [...]

29 listopada 2017|

Staże zagraniczne-ocena uczestników

„Im cięższa praca, w której się spalasz, tym więcej daje ci radości. Im więcej dajesz, tym bardziej rośniesz”. Antoine de Saint-Exupéry Staże zagraniczne już się zakończyły. Uczniowie zdobyli doświadczenie zawodowe. Otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w [...]

27 października 2017|

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

ogłasza nabór do projektu

 „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany od 1.09.2016 do 30.06.2018 roku. Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie wynoszące 394 393,66 zł. Głównym celem projektu jest zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 31 uczniów z klas  trzecich, uczących się w zawodach: technik logistyk, technik geolog i technik gazownik. Projekt został przygotowany we współpracy z partnerem Your International Training, irlandzką organizacją działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Instytucjami przyjmującymi uczniów będą przedsiębiorstwa  specjalizujące się w branży logistycznej, geologicznej i gazowniczej.

Uczestnicy mają zagwarantowane m.in.:

  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),
  • ubezpieczenie na czas wyjazdu,
  • przejazd na miejsce i z powrotem,
  • zakwaterowanie,
  • przejazdy lokalne,
  • certyfikaty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje,

Praktyki zawodowe będą realizowane według następującego harmonogramu:

  1. 22.05.2017 r. – 16.06.2017 r.
  2. 02.10.2017 r. – 27.10.2017 r.

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu do pobrania w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub ze strony internetowej szkoły) wypełnione przez uczennice/uczniów chcące/cych wziąć udział w Projekcie należy złożyć w sekretariacie ZSP Nr 4, najpóźniej do 9 grudnia 2016 roku.

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu do pobrania w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub ze strony internetowej szkoły) wypełnione przez uczennice/uczniów chcące/chcących wziąć udział w Projekcie należy złożyć w sekretariacie ZSP Nr 4, do dnia 9 grudnia 2016 r. (I termin wyjazdu) oraz do 28 lutego 2017 r. (II termin wyjazdu).

Do pobrania

Przejdź do góry