Podczas trwania projektu w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie od lipca 2012 do sierpnia 2015 zrealizowano:

Pracownie:
1. Sprzęt i oprogramowanie do pracowni przedmiotów zawodowych:
– 3 mikroskopy polaryzacyjne,
– router, wizualizer, projektor, drukarka ze skanerem,
– mobilna pracownia (16 laptopów i szafa do przewożenia),
– oprogramowanie (AutoCad, Cartall TRUCK, Microsoft Office Professional).
2. Oprogramowanie multimedialne do nauki języka angielskiego zawodowego oraz słowniki.
3. Pracownia doradztwa zawodowego – wyposażenie – dwa komputery, laptop, projektor, oprogramowanie, filmy edukacyjne, – studia podyplomowe dla dwóch osób.

Staże wakacyjne dla uczniów Technikum i ZSZ:
160 uczestników (155-Technikum, 5-ZSZ), w tym:
1. wakacje 2012 – 39 uczestników – klasy II i III Technikum (technik wiertnik – 10, technik górnictwa otworowego – 9, technik logistyk – 10, technik geolog – 7, technik ochrony środowiska – 3)
2. wakacje 2013 – 45 uczestników: 40 z Technikum (technik wiertnik – 11, technik górnictwa otworowego – 14, technik logistyk – 10, technik ochrony środowiska – 5) i 5 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej (wiertacz)
3. wakacje 2014 – 46 uczestników (technik wiertnik – 10, technik górnictwa otworowego – 15, technik logistyk – 15, technik gazownictwa – 6)
4. wakacje 2015 – 30 uczestników (technik wiertnik – 10, technik górnictwa otworowego – 5, technik logistyk – 15)
Każdy ze stażystów otrzymał stypendium stażowe

W projekcie przewidziano także wynagrodzenie dla opiekunów stażystów z ramienia szkoły i u pracodawców.

Część pracodawców, z którymi były zawierane umowy rezygnowała z wynagrodzeń dla opiekunów staży.

Kursy i zajęcia dla młodzieży:
1. kurs spawacza: 81 uczestników, w tym:
– TIG – 54 uczniów technikum (technik wiertnik, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa) i 15 uczniów ZSZ (wiertacz),
– MAG – 12 uczniów technikum (technik wiertnik, technik górnictwa otworowego),
2. kurs operatora wózków jezdniowych – 30 uczniów (technik logistyk),
3. kurs prawa jazdy – 30 uczniów technikum,
4. zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego 30 godzinny kurs – 90 uczniów technikum z klas III,
5. indywidualne doradztwo zawodowe (4 godziny) – 130 uczniów klas III i IV technikum biorących udział w projekcie (kursy lub staże),
materiały dla uczestników zajęć z języka angielskiego i doradztwa zawodowego.

Łącznie w projekcie wzięło udział 262 uczniów, przy czym część uczniów uczestniczyła w większej ilości form zajęć.