News
Nabór
Terminy
Listy przyjętych
Listy nieprzyjętych

Technikum

Cykl kształcenia: 5 lat

TECHNIK WIERTNIK

wykonywanie prac wiertniczych i geoinżynieryjnych

TECHNIK LOGISTYK

ekologistyka, logistyka transportu i spedycji, magazynowanie

TECHNIK GAZOWNICTWA

projektowanie, montaż instalacji i urządzeń gazowych

TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO

eksploatacja otworowa złóż (ropy naftowej, gazu, siarki, soli, wód mineralnych i geotermalnych)

Liceum Ogólnokształcące

Cykl kształcenia: 4 lata

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

samoobrona, sztuki walki, ratownictwo medyczne, strzelectwo sportowe

KIERUNEK RATOWNICZO-OBRONNY

ratowanie życia, udzielanie pomocy w wypadkach, opieka nad poszkodowanym i chorym, promocja zdrowego stylu życia

Szkoła Branżowa I stopnia

ŚLUSARZ

ręczna i mechaniczna obróbka metali, montaż i naprawa maszyn i urządzeń,