1. Ślusarz to  jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym
i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie.

2. Informacja dodatkowe:

Uczniowie III klasy biorą udział w kursach spawania metodami MAG 135 i TIG 141 oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskie.

 

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
3. Wykonywanie połączeń materiałów.
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
–  wykonywania elementów maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
–  wykonywania połączeń metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;
–  naprawiania i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzęt powszechnego użytku;
–  wykonania i naprawiania ozdobną galanterią metalową (ślusarstwo artystyczne).

5. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:

Od kilku lat zawód ślusarza jest wymieniany wśród najbardziej poszukiwanych profesji. Zarówno w Polsce jak i za granicą na specjalistę w tej dziedzinie czeka praca. Jest to jedna z tych specjalizacji, na którą jest większe zapotrzebowanie, niż osób gotowych podjąć pracę. Ślusarz ma całkiem dużą swobodę przy wyborze miejsca zatrudnienia.

Ślusarza poszukują firmy o różnorodnym profilu. Dobry fachowiec jest niezbędny w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych). Pracownik ten może też otworzyć własną działalność.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.

Uczniowie w ramach nauki zawodu organizowanej przez OHP są zatrudniani na podstawie indywidualnych umów w celu przygotowania zawodowego w  n/w zakładach pracy:  UTC AEROSPACE Krosno, WSK „PZL – Krosno” S.A., NGS Oil & GaS  Krosno, ZPH „Technik” Miejsce Piastowe, IRMOT Krosno, ZAKŁAD ŚLUSARSKI – Iwonicz, DIOXID Krosno, VACUMA Jedlicze, WIETPOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Krosno, VENT HOLDING Krosno, MEGA ANDREA Krosno.