TECHNIK GAZOWNICTWA to zawód wyjątkowy, ciekawy z dużymi możliwościami rozwoju. Zdobędziesz go w Naszej Szkole, która posiada bogatą tradycję naftowo-gazowniczą i nowoczesne wyposażenie dydaktyczne (specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do nauki zawodu). Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są w klasopracowni gazownictwa , w której uczniowie zdobywają kluczowe umiejętności do pracy w zawodzie (zgrzewanie rur, montaż instalacji gazowych, przeprowadzanie prób szczelności i wiele innych). Szkoła oferuje możliwość wyjazdów na praktyki zawodowe krajowe, a także zagraniczne w ramach projektów: PO WER oraz ERASMUS + , współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdobyte umiejętności pozwalają na zdobycie atrakcyjnej pracy w przemyśle naftowo-gazowniczym lub w małych zakładach instalacyjnych.

 

 

Technik gazownictwa to zawód z przyszłością.

Konieczność ochrony środowiska i przestawienia systemów grzewczych na ekologiczne paliwa gazowe to rozwój branży gazowej, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów i atrakcyjna praca w zawodzie technik gazownictwa.

Klasa jest objęta patronatem przez Polską Spółkę Gazownictwa.

 • Zostając technikiem gazownictwa, zdobywasz wiedzę z zakresu:
 • budowy i eksploatacji sieci gazowych,
 • opracowywania projektów instalacji gazowych,
 • projektowania w programie komputerowym SolidEdge, ZWCAD i AutoCAD,
 • wykonywania instalacji gazowych, cieplnych i sanitarnych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą pracować w:

 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających paliwa gazowe,
 • przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych i grzewczych,
 • firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych oraz ciepłowniczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci mogą również kontynuować dalszą naukę:

 • na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Energetyki i Paliw, wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Inżynierii Naftowej i Gazowniczej,
 • w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska,
 • na innych wyższych uczelniach technicznych.

Przeciwwskazania zdrowotne: ograniczenia ruchowe kręgosłupa oraz kończyn dolnych, nadpobudliwość nerwowa, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, choroby serca, brak powonienia.