Technik geolog – to zawód i pasja! To kierunek adresowany do wszystkich osób pragnących poznać najpiękniejsze
zakątki świata. Geologia to fascynujący świat przyrody i jej najciekawszych i najbardziej intrygujących zjawisk. Geologia związana jest z poszukiwaniem i wydobyciem skał i minerałów a w najbliższej przyszłości niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego.

 

 

 

 

Jeżeli jesteś ciekawy odkrywaniem dawnego i współczesnego świata -zapraszamy do technikum geologicznego. Geologia pozwoli poznać prawa natury rządzące światem, a także rozmieszczeniem w skorupie ziemskiej surowców mineralnych, które wpływają na życie człowieka i bieg dziejów ludzkości.

Najnowsze geologiczne metody badawcze pozwolą określić przydatność i wykorzystanie naturalnych zasobów ziemi. Bez działalności geologów nie można dzisiaj eksploatować złóż surowców mineralnych, gospodarować zasobami wód podziemnych czy określać warunków budowy obiektów itp.

Geolog poznaje obiekty geoturystyczne Polski oraz świata. Opisuje i bada zabytki skalne, organizuje trasy i imprezy geoturystyczne.

Geoturystyka to kierunek adresowany do wszystkich osób zainteresowanych geografią, ochroną środowiska, a w szczególności zjawiskami i obiektami przyrody nieożywionej, nowymi formami turystyki oraz organizacją i marketingiem usług turystycznych.
Geologia i geoturystyka pozwala znaleźć odpowiedź na odwieczne pytania:
kiedy i w jaki sposób powstał człowiek i jego świat?

W czasie nauki uzyskasz następującą kwalifikację:
GIW.06 – Wykonywanie prac geologicznych

W ramach zajęć teoretycznych i wycieczek przedmiotowych uzyskasz odpowiedzi na wiele pytań m.in.:

 • jak doszło do powstania Ziemi?
 • skąd bierze się woda?
 • co, a może kto spowodował wyginięcie dinozaurów?
 • czy lodowce faktycznie stopnieją?
 • czym różni się piryt od złota?

W ramach zajęć edukacyjnych kształcenie odbywa się także w formie ćwiczeń terenowych i praktyk odbywających się w:

 • Karpatach
 • Górach Świętokrzyskich
 • Rudawce Rymanowskiej

Dzięki naukom geologicznym na „kamień” sprzed milionów lat spojrzysz jak na tętniący życiem organizm, w którym została zawarta historia ewolucji życia na Ziemi.

Geolog:

 • w terenie– dokonuje obserwacji i pomiarów, prowadzi szczegółowe notatki na podstawie których wykonuje mapy i przekroje wykorzystywane przy budowie dróg, tuneli, kopalni, regulacji rzek, osiedli mieszkaniowych i innych budowli.
 • przy wierceniu– pobiera próbki przewiercanych skał, sporządza profile otworów wiertniczych, dokumentuje miejsca występowania kopalin i surowców użytecznych.
 • zatrudniony w biurze– przetwarza komputerowo dane geologiczne a najnowsze metody badawcze pozwolą określić miejsce i czas występowania naturalnych zagrożeń jakimi są trzęsienia Ziemi, wybuchy wulkanów czy tsunami.

Przedmioty zawodowe takie jak geologia, kartografia, geodezja, geoturystyka, wiertnictwo, prawo geologiczne i gór

nicze, ćwiczenia terenowe i lekcje z wykorzystaniem zawodowego języka obcego i programów komputerowych zapewniają wiedzę potrzebną współczesnemu technikowi do podjęcia pracy zawodowej. Obowiązujące przedmioty ogólnokształcące i zdobycie matury umożliwiają również kontynuację nauki na wyższych uczelniach, np.: AGH w Krakowie (na różnych wydziałach), Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim , Jagiellońskim oraz wielu innych w Polsce.

W tym zawodzie liczy się pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania zagadek, problemów naukowych i dedukcyjne myślenie. Jeśli ktoś wybiera karierę naukową, musi mieć cierpliwość do pracy laboratoryjnej, jeśli chce być geologiem praktykiem, powinien być przygotowany do pracy w terenie, w górnictwie, budownictwie i przemyśle wydobywczym.

Uczniowie „Naftówki” uczestniczą w projektach: PO WER oraz ERASMUS + , współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu mogą odbywać 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii i poznać funkcjonowanie firm zagranicznych. Mogą również porównać polskie techniki i metody pracy z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich. Zakwaterowane u rodzin irlandzkich to zaleta wyjazdu, ponieważ trzeba porozumiewać się w języku angielskim, a tym samym przełamywać bariery komunikacyjne i poszerzać słownictwo. Podróż do Irlandii to jednak nie tylko praca i obowiązki, ale też możliwość zwiedzenia pięknych miejsc. Uczniowie pozytywnie oceniają swój pobyt na Zielonej Wyspie:

Adam : „Praktyki w Irlandii były dla mnie świetnym doświadczeniem. Zdobyłem nowe umiejętności, poznałem wielu ludzi, podszlifowałem język angielski i zobaczyłem piękne miejsca, które na zawsze zapamiętam.”

Gabriela i Dominika: „ W trakcie praktyk przyswoiliśmy słownictwo zawodowe w języku angielskim. Najbardziej podobały nam się zajęcia w terenie, oglądanie wysadów kalcytowych, klifów oraz oceanu. Zdobytą wiedzę wykorzystamy na pewno w szkole, a wspomnienia pozostaną na zawsze w naszej pamięci.”

Konrad: „Odbycie praktyk zawodowych to świetna sprawa na poznanie środowiska pracy, natomiast odbycie praktyk zawodowych za granicą to idealny pomysł dla osób wiążących swoją przyszłość z zagranicą. Praktyka w obcym kraju to ogromna szansa zdobycia dobrze płatnej pracy połączona ze świetną rozrywką płynącą z pobytu w innym państwie. Polecam wszystkim! ”