TECHNIK LOGISTYK planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

 

 


Logistyka
to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki dotycząca szeroko rozumianego transportu lądowego, lotniczego i wodnego oraz zarządzania przepływem materiałów.
Oprócz ogólnej orientacji w zasadach funkcjonowania gospodarki i firmy uczniowie nabywają umiejętności zarządzania zapasami, przygotowania zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie, dobierania środków transportu, realizowania łańcucha dostaw, przeprowadzania negocjacji z klientem, sporządzania ofert cenowych na usługi logistyczne, stosowania narzędzi statystycznych.

TECHNIK LOGISTYK to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania różnych przedsięwzięć. Specjalność ta – to jedyne w swoim rodzaju połączenie wiedzy technicznej, informatycznej i ekonomicznej.

Kierunek ten jest dla uczniów otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich! To propozycja dla tych, którzy poszukują ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania – kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia. Jest to oferta dla osób lubiących planować swoje działania! To zawód z przyszłością – pozwalający sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją, środowiskiem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie np. wojska czy policji.

W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:
• SPL.01. Obsługa magazynów.
SPL.04. Organizacja transportu.

.

W ramach pierwszej kwalifikacji nabędziesz umiejętności:

 • zarządzania zapasami i magazynem,
 • realizacji procesów magazynowych,
 • obsługi magazynów przy-produkcyjnych,
 • obsługi magazynów dystrybucji,
 • planowania zadań produkcyjnych i dystrybucyjnych,

Możesz następnie podjąć pracę np. na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjalisty ds. planowania zakupów, produkcji i zapasów
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego,
 • specjalisty ds. dystrybucji.

W ramach drugiej kwalifikacji nabędziesz umiejętności:

 • planowania i organizowania procesów transportowych,
 • planowania i organizowania procesów spedycyjnych,
 • dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
 • dokumentowanie realizacji procesów transportowo – spedycyjnych,
 • sporządzania dokumentacji transportowej w języku polskim i języku obcym;

Możesz potem podjąć pracę na stanowiskach:

 • specjalisty ds. transportu krajowego i międzynarodowego,
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego,
 • spedytora,
 • specjalisty ds. obsługi klienta.

UWAGA! Umiejętności i zdolności logistyczne wykorzystasz np. w magazynie, centrum dystrybucyjnym, firmie kurierskiej, zakładzie produkcyjnym, biurze podróży, policji, straży pożarnej oraz prowadząc własną działalność gospodarczą bez względu na branżę.

Zajęcia prowadzone są metodami innowacyjnymi w oparciu o nowoczesne specjalistyczne programy komputerowe (Insert GT, E-mapa, Cartalltruck i inne) oraz Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe.


Osiągnięcia logistyczne naszych uczniów:

 • Corocznie nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów Ogólnopolskich Konkursów i Olimpiad Logistycznych i Spedycyjnych.
 • V Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej w Rzeszowie  2019 r. – 4 miejsce
 • III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjna Logistyczna w Sopocie 2019 r. – 3 finalistów
 • Liga Młodych Logistyków 2018 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – finał szkolnej drużyny
 • II Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna 2018 r.- awans 7 uczniów do drugiego etapu olimpiady
 • I Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistycznej w Sopocie – 2017 r. – 2 laureatów
 • IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w Poznaniu – 2017 r. 4-ch finalistów w tym 2 laureatów
 • VI Olimpiada Logistyczna – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 2017 r. I i III miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej w Dąbrowie Górniczej 2017 r. II miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej w Wyższej Szkole Biznesu Dąbrowie Górniczej 2016 r. I miejsce, VI miejsce
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej w Rzeszowie – 2016 r. I miejsce, II miejsce, III miejsce,
 • V Olimpiada Logistyczna we Wrocławiu -Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 2016 r. III miejsce

Uczniowie „Naftówki” uczestniczą w projektach: PO WER oraz ERASMUS + , współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu mogą odbywać 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii i poznać funkcjonowanie firm zagranicznych. Mogą również porównać polskie techniki i metody pracy z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich. Zakwaterowane u rodzin irlandzkich to zaleta wyjazdu, ponieważ trzeba porozumiewać się w języku angielskim, a tym samym przełamywać bariery komunikacyjne i poszerzać słownictwo. Podróż do Irlandii to jednak nie tylko praca i obowiązki, ale też możliwość zwiedzenia pięknych miejsc. Uczniowie pozytywnie oceniają swój pobyt na Zielonej Wyspie:

Adam : Praktyki w Irlandii były dla mnie świetnym doświadczeniem. Zdobyłem nowe umiejętności, poznałem wielu ludzi, podszlifowałem język angielski i zobaczyłem piękne miejsca, które na zawsze zapamiętam.”

Gabriela i Dominika: „ W trakcie praktyk przyswoiliśmy słownictwo zawodowe w języku angielskim. Najbardziej podobały nam się zajęcia w terenie, oglądanie wysadów kalcytowych, klifów oraz oceanu. Zdobytą wiedzę wykorzystamy na pewno w szkole, a wspomnienia pozostaną na zawsze w naszej pamięci.”

Konrad: „Odbycie praktyk zawodowych to świetna sprawa na poznanie środowiska pracy, natomiast odbycie praktyk zawodowych za granicą to idealny pomysł dla osób wiążących swoją przyszłość z zagranicą. Praktyka w obcym kraju to ogromna szansa zdobycia dobrze płatnej pracy połączona ze świetną rozrywką płynącą z pobytu w innym państwie. Polecam wszystkim! ”


Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu