Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM, których cię nauczymy w naszej szkole.

Informacje dodatkowe:
Pełnoletni uczeń ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach i uzyskania kwalifikacji spawacza oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego, po ukończeniu których otrzymuje certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej (w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”).

Przygotowanie do zawodu spawacza wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Naftówka, dzięki współpracy z firmami branżowymi: PSG, Gaz-system, PGNiG, KGHM Polska Miedź, Exalo Drilling, PGNiG Technologie, PeBeKa, daje swoim uczniom możliwość odbywania praktyk oraz stażu wakacyjnego w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę.

W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

 • Kwalifikacja 1- MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • Kwalifikacja 2- MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

 

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

 

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.


Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.

W technikum przedmioty zawodowe obejmują:

 • rysunek techniczny,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy spawalnictwa,
 • naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń,
 • nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych
 • organizacja i wykonywanie procesów spajania