mgr Elżbieta Boś

Poniedziałek          12.00 – 17.00
Wtorek                    9.00 – 13.00
Środa                       11.30 – 17.00
Czwartek                 9.00 – 13.00
Piątek                       9.00 – 12.30

Kontakt e – mail: pedagog@naftowka.pl

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek                                  900 – 1300
Wtorek                                           1200 – 1600
Środa                                              930 – 1230

Jeżeli potrzebujesz pomocy, rady czy wsparcia w swoich problemach szkolnych, osobistych, rodzinnych lub innych dotyczących Ciebie
lub Twoich kolegów, zgłoś się do pedagoga, skorzystaj z możliwości, jakie daje „Szkolna Niebieska Skrzynka” oraz Szkolny Mąż Zaufania.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
 • Masz ciekawe pomysły z którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź, postaram się pomóc!

Pomoc osobom, które przeżywają kryzysy:

 • sytuacyjne (utratę bliskiej osoby, zawód miłosny, są ofiarami przestępstwa)
 • rodzinne (nieporozumienia z rodzicami, przemoc w rodzinie, rozwód rodziców, alkoholizm i inne uzależnienia)
 • psychospołeczne (uczniom, którym dokucza samotność, uczniowie z problemami zdrowotnymi, brak zrozumienia w szkole lub w domu, konflikty w relacji uczeń – nauczyciel, kłopoty materialne, trudności w nauce, trudności związane z okresem dojrzewania, i inne)

Główną formą pracy pedagoga jest:

 • Poradnictwo (dotyczy ono uczniów, rodziców i nauczycieli),
 • Działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna,
 • Interwencje środowiskowe,
 • Wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli przez prowadzenie zajęć otwartych i integracyjnych,
 • Opracowanie i udostępnianie przygotowanych samodzielnie materiałów,
 • Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,
 • Współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami, m.in.: z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z Gminnym i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Policją i innymi.

Czego możesz oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

 • Całkowitej dyskrecji; wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia informacji to decyzja będzie należała tylko do Ciebie.
 • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga.
 • Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y i na pewno ominą cię: pouczanie, moralizowanie, krytykowanie i wszystkie te rzeczy których nie cierpisz.
 • Otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.

Pamiętaj!
Często obok Ciebie ktoś potrzebuje pomocy, a Ty nie wiesz jak pomóc? Powinieneś zwrócić się do pedagoga lub innej osoby do której masz zaufanie.