Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/22:

klasy trzecie

8  września 2021 r. – obowiązkowe o godz. 16.30
21 października 2021 r. – rozmowy indywidualne
22  listopada 2021 r. – obowiązkowe
4 stycznia 2022 r. – obowiązkowe
10 lutego 2022 r. – rozmowy  indywidualne
22  marca 2022 r. – obowiązkowe
21 kwietnia 2022 – rozmowy  indywidualne
23 maja 2022 r. – obowiązkowe

 klasy pierwsze, drugie i czwarte
9  września 2021 r. – obowiązkowe o godz. 16.30
21 października 2021 r. – rozmowy indywidualne
23  listopada 2021 r. – obowiązkowe
5 stycznia 2022 r. – obowiązkowe
10 lutego 2022 r. – rozmowy  indywidualne
23 marca 2022 r. – obowiązkowe
21 kwietnia 2022 – rozmowy  indywidualne
23 maja 2022 r. – obowiązkowe

Godzina spotkań podana zostanie w terminie późniejszym.
Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w/w terminów.

Dni wolne niedydaktyczne w roku szkolnym 2021/2022:

będą podane w terminie późniejszym do 30 września br.