Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/21:

klasy drugie

8  września 2020 r. – obowiązkowe o godz. 17.30
21 października 2020 r. – rozmowy indywidualne – zdalnie
23  listopada 2020 r. – obowiązkowe
22 grudnia 2020 – obowiązkowe zdalnie – zamiast 7  stycznia 2021 r. 
25 lutego 2021 r. – rozmowy  indywidualne
23  marca 2021 r. – obowiązkowe
22 kwietnia 2021 – rozmowy  indywidualne
27 maja 2021 r. – obowiązkowe

 klasy pierwsze, trzecie i czwarte

9  września 2020 r. – obowiązkowe o godz. 17.30
21 października 2020 r. – rozmowy indywidualne – zdalnie
24  listopada 2020 r. – obowiązkowe
22 grudnia 2020 – obowiązkowe zdalnie – zamiast 8  stycznia 2021 r.
25 lutego 2021 r. – rozmowy  indywidualne
24 marca 2021 r. – obowiązkowe
22 kwietnia 2021 – rozmowy  indywidualne
27 maja 2021 r. – obowiązkowe

Godzina spotkań podana zostanie w terminie późniejszym.
Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w/w terminów.

Dni wolne niedydaktyczne w roku szkolnym 2020/2021:

14.10.2020,
12.01.2021,
4-6.05.2021
4.06.2021,
21 i 22.06.2021 (dzień wolny tylko dla klas LO i Technikum)