Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego 2021

Deklaracje na sesję CZERWIEC 2021 należy złożyć W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 5 LUTEGO 2021
w sekretariacie szkoły.
Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego przyjmujemy wyłącznie w wersji papierowej.
Uczniowie klasy III aw Technikum uzupełnione deklaracje przekazują wychowawcy klasy, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wzory deklaracji dla klasy III aw:
MG.08_uczniowie.docx
MG.09_uczniowie.docx

Deklaracje na egzaminy poprawkowe:
AU.32_uczniowie.docx
MG.34_uczniowie.docx
BD.19_uczniowie.docx
BD.20_uczniowie.docx
RL.25_uczniowie.docx

Dodatkowe puste deklaracje:
Deklaracje_uczniowie_2-lit..docx
deklaracja_absolwent_1-lit..docx
oznaczenia zawodów i kwalifikacji.pdf