Matura 2021. To trzeba wiedzieć!

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Które egzaminy są obowiązkowe? Tak było we wrześniu 2020

  • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski).
  • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
  • W 2021 r. przystępujesz również do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 

Które egzaminy są obowiązkowe? Tak jest w grudniu 2020

Zmiany wprowadzane przez MEN

Zmiany wprowadzane w związku z pandemią w r.szk. 2020/21 – pobierz

Uwaga absolwenci ponownie przystępujący do matury 2021

Prosimy o kontakt osobisty u wicedyrektora w celu potwierdzenia danych przekazanych do OKE oraz pobrania swojego kodu, który jest niezbędny do zakodowania prac maturalnych. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 najlepiej w terminie do 10 marca, ale nie później niż do 20 kwietnia 2021.