INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW
Semper in altum,  Młodego Zawodowca, Krośnieński Omnibus

 

Składanie wniosków o w/w stypendia  do 14 IX 2020 r. w sekretariacie szkoły.
Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne dokumenty, opis kryteriów oraz wzory załączników: