Technik wiertnik to osoba, która posiada wykształcenie niezbędne do wykonywania otworów wiertniczych:

 • do poszukiwania i eksploatacji wód pitnych jak i mineralnych;
 • do poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego;
 • do zatłaczania i poboru gazu ziemnego i ropy naftowej w podziemnych magazynach;
 • geotermalnych umożliwiających korzystanie z energii cieplnej z wnętrza ziemi;
 • geoinżynieryjnych umożliwiających badanie gruntu pod budownictwo;
 • strzałowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu surowców skalnych w kamieniołomach;
 • wykonywanych w górnictwie podziemnym w kopalniach węgla, miedzi, soli;
 • służących do eksploatacji soli i siarki metodami otworowymi;
 • przy wykonywaniu przewiertów sterowanych umożliwiających przeprowadzanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi metodą bezwykopową;
 • służących do wykonywania przewiertów pod drogami (tzw. mikrotunelingu);

 
Ponadto technik wiertnik może pracować w serwisach takich jak:

 • serwis płuczkowy;
 • kontrolno-pomiarowy;
 • wierceń kierunkowych;

Tak szerokie zastosowanie prac wiertniczych daje szansę podjęcia ciekawej i wysoko płatnej pracy w Polsce lub na świecie. Szanse pracy daje także duża liczba inwestycji budowlanych w Polsce, ponieważ z pracami takimi wiążą się zawsze odwierty techniczne czy też np. studnie głębinowe. Szeroką możliwość zatrudnienia dają prywatne firmy wykonujące różnego typu wiercenia.

Przygotowanie do zawodu wiertnika wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Naftówka, dzięki współpracy z firmami branżowymi (np. PGNiG, KGHM Polska Miedź, Exalo Drilling, PGNiG Technologie, PeBeKa), daje swoim uczniom doskonałą możliwość odbywania praktyk w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę.Szczególnie atrakcyjną ofertą dla uczniów Naftówki jest możliwość odbycia stażu wakacyjnego na platformie wiertniczej na Bałtyku.

TO CIEKAWE
To mało znany fakt, ale przez prawie pół wieku, poczynając od odkrycia Ignacego Łukasiewicza byliśmy światową potęgą naftową. Na Podkarpacie przyjeżdżali nafciarze z całego świata, by podpatrywać metody destylacji i wydobycia ropy naftowej. W rekordowym roku 1906 wydobyto w Polsce ponad 2 mln ton ropy!

Kształcenie w zawodzie technik wiertnik odbywa się zgodnie z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego, zgodnie z którą wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:

 • GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych
 • GIW.13 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Kształcenie w każdej z tych kwalifikacji kończy się egzaminem potwierdzającym opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności zapisanych w nowej podstawie programowe. Dyplom potwierdzający zdobycie danej kwalifikacji jest ważny w całej Unii Europejskiej.

W technikum przedmioty zawodowe obejmują:

 • geologię czyli naukę o skałach, minerałach i budowie Ziemi,
 • geofizykę (pomiary w otworach wiertniczych) i geodezję,
 • wiertnictwo – gdzie uczniowie poznają ciekawe techniki wiertnicze stosowane podczas wydobywania różnych bogactw naturalnych, a także sposoby wykonywania otworów:
  • bardzo głębokich,
  • studziennych,
  • fundamentowych pod obiekty budowlane,
  • pod tunele,
  • w celu badania podłoża gruntowego pod autostrady i inne obiekty.